Dne 29. listopadu 2021 se společnost HasSofa dohodla na odkoupení závodu společnosti Sofa Design.

Veškerá aktiva a závazky společnosti Sofa Design související s podnikáním v oblasti výroby a prodeje nábytku jsou nyní majetkem společnosti HasSofa. To zahrnuje i účty zákazníků, značku, webové stránky, účty na sociálních sítích, smlouvy se zaměstnanci, nemovitost v Hrušové a vybavení závodu.

On the 29th November 2021, HasSofa agreed to buy the functioning business off Sofa Design.

All Sofa Design assets and liabilities related to the business of manufacture and sale of furniture are now the property of HasSofa. This includes, but isn't limited to, customer accounts, the brand, website, social media accounts, employee contracts, the property at Hrušová and factory equipment.

Doklad o převodu závodu / Business transfer agreement:
Dokument PDF
Úvod / Homepage